SROVNÁNÍ BROKERS
Obchodní simulátor
Jste
trader?
PODÍVEJTE SE NA NAŠE BROKERY
START
FINANČNÍ KALKULAČKA
Odpovězte na 8
jednoduchých otázek
ZÍSKEJTE PROFESIONÁLNÍ ANALÝZU ZDARMA
START
POROVNEJTE SI BROKERY
POROVNEJTE
SI BONUSY
PŘEJÍT NA TOP
BROKEŘI BINÁRNÍCH OPCÍ
KLIKNĚTE ZDE
Členství v klubu
Naučte se úspěšně
obchodovat
OBCHODNÍ SIGNÁLY PRÁVĚ TEĎ
Zapojte se

Analýza svíčkového grafu, Kladivo, Padající hvězda

Analýza svíčkového grafu je druhem analýzy, který je založen na sloupcovém grafu používající se tzv. japonské svíčky. Pokud jste začátečník v tomto druhu analýzy, prosím přečtěte si prvně Svíčkové grafy v sekci Užitečné tipy

Japonské svíčky jsou krátkodobé ukazatele, které denně sledují kurzy aktiv. Vzhledem tomu, že během dne ceny aktiv pořád stoupají a klesají, svíčky označují na grafu úrovně minimální a maximální ceny. Analýza svíčkového grafu může traderovi mnoho povědět o chování aktivu. Svíčkový graf se stává účinnější pro obchodování binárních opcí, když je v kombinaci s analýzou linií Support (podpora) a Rezistence(odpor).

V tomto článku je uvedena strategie, jak používat svíčkový graf pro predikci cenového vývoje. Je důležité umět číst svíčkové grafy a stanovit linie Support a Rezistence. Pomocí jednoduchého příkladu uvedeného níže pochopíte, jak najít Support a Rezistence. Pokud nemáte svíčkový graf, můžete si stáhnout graf MT4 z forex.com založením demo účtu.

Support (podpora) je termín, který znamená, že trh podporuje aktuální cenu aktiva. Support může být měřen krátkodobě a dlouhodobě.

Obrázek níže ukazuje hladinu podpory (support):

 

Na tomto grafu je vidět, že i kupující, i prodávající podporují aktuální cenu aktiva během několika dní. Zvýrazněná část grafu ukazuje, že cena neklesla pod linii prvního skoku. Když se podíváme na data za delší časové období, uvidíme jak silná je podpora aktuální ceny.

Rezistence(odpor) je termín, který znamená, že trh vyvíjí tlak na aktuální cenu a postupně ji snižuje.

Níže je uveden příklad hladiny odporu (rezistence):

 

Jak je vidět z tohoto obrázku, i po skoku ceny nahoru ve zvýrazněné části grafu , prodávající na trhu překročí kupující a tím způsobují odpor vedoucí ke snížení ceny.

Linie Support a Rezistence jsou to, co je vždy nutné sledovat, protože nám ukazují jaký trend (nahoru nebo dolů) zažívá aktivum během konkrétního období.

Strategie

Použitím různých druhů svíčkových grafů ukážeme Vám strategii, která pomůže určit jakým směrem se bude cena aktiva pohybovat

Když svíčka má obdélníkovou “hlavu” s dlouhým dolním stínem, nazývá se Kladivo nebo angl. Hammer.

Když na grafu se ukáže kladivo, to je silným indikátorem toho, že cena aktiva bude stoupat; na to poukazuje dlouhý stín kladiva. Konec dlouhého stínu nám ukazuje minimální cenu aktiva v průběhu dne. To znamená, že prodávající na trhu vyvinuli tlak na cenu aktiva. V důsledku kurz klesl na úroveň, kde končí stín kladiva. Jakmile na trh vstoupili kupující, změnili kurz opačným směrem navzdory tlaku prodávajících. Je velká pravděpodobnost, že na konci dne zavírací cena aktiva bude vyšší.

Když svíčka má obdélníkovou “hlavu” s dlouhým horním stínem, nazývá se Padající hvězda nebo angl. Shoot Star.

Když na grafu se ukáže padající hvězda, to je silným indikátorem toho, že cena aktiva bude klesat. Stín padající hvězdy ukazuje, že kupující zvýšili cenu aktivu za den, ale na trh vstoupili prodávající, kteří se snažili snížit cenu a změnit její směr. Výsledkem je, že prodávající jsou silnější než kupující a proto je velká pravděpodobnost, že zavírací cena aktiva bude nižší než otevírací.

Tato strategie a analýza svíčkových grafů Vám pomohou zlepšit znalosti v obchodní činnosti, se nimiž budete mít úspěch v obchodování. Zůstaňte naladěni na další strategie.

TOP

Brokery

na CHIEF BINARY OPTIONS
iq_option - Recenze brokerů bank-de-swiss - Recenze brokerů etxcapital - Recenze brokerů high_low - Recenze brokerů optionbit - Recenze brokerů 24option - Recenze brokerů anyoption - Recenze brokerů opteck - Recenze brokerů redwood-options - Recenze brokerů win-options - Recenze brokerů bosscapital - Recenze brokerů option-really - Recenze brokerů weoption - Recenze brokerů exbino - Recenze brokerů trade-rush - Recenze brokerů gtoptions - Recenze brokerů goptions - Recenze brokerů bank-de-binary - Recenze brokerů chery-trade - Recenze brokerů dragonoptions - Recenze brokerů lionstone - Recenze brokerů stockpair - Recenze brokerů cedar - Recenze brokerů 777binary - Recenze brokerů start-options - Recenze brokerů 2zone - Recenze brokerů no1options - Recenze brokerů option-smarter - Recenze brokerů grand_option - Recenze brokerů 247binary - Recenze brokerů trader-xp - Recenze brokerů vaultoptions - Recenze brokerů top_option - Recenze brokerů